STADIUM

Etap. Uchwycenie w wyniku długiego procesu malarskiego chwili przeistaczania się form odmiennych. Stan przejściowy nie ukazujący początku, ani końca zastanej sytuacji. Wieczne trwanie w ułamku sekundy. Trwające przekształcanie, przeobrażanie się jako zjawisko charakteryzujące każdą istotę. Symboliczność zieleni, która kojarzona jest z naturą, życiem, ale i niestabilnością czy losowością. Próby wydostania się obrazu poza ramę skutkujące cudownym przeistoczeniem larwy w motyla czy może wewnętrznym zmaganiem prowadzącym do całkowitej destrukcji?