OBRAZY OSZKLONE

paradoksalnie nazwane obrazami oszklonymi, choć nie są oprawione w szkło – tryptyk ukazujący świat zniekształcony, skrzywiony, pokazany przez szkło niczym przez filtr, który sugeruje, że widzimy, to co nas otacza jednak nie mamy właściwego oglądu. Próba pokazania, że istnieją sytuacje, w których zmysły nie dostarczają nam pełni prawdy.