INTERAKCJA / RELACJA / PODWOJENIE

„Wszechświat, którego doświadczamy jest tylko jednym z gigantycznej liczby światów. Niektóre są prawie identyczne jak nasz podczas, gdy pozostałe są zupełnie różne.
Wszystkie z tych światów są jak najbardziej realne, istnieją nieprzerwanie w czasie i posiadają precyzyjnie określone właściwości. Wszystkie zjawiska kwantowe wynikają z uniwersalnej siły odpychającej występującej pomiędzy „sąsiadującymi” (tj. podobnymi)
światami, która sprawia, że stają się do siebie bardziej niepodobne.”1

1 Many Interacting Worlds theory: Scientists propose existence and interaction of parallel worlds.

Myśl o możliwości współistnienia równoległych światów może powodować w nas odczucie niepokoju i zarazem zaciekawienie. Teoria mówiąca o istnieniu innych rzeczywistości, które zamieszkujemy jednak, w których dokonaliśmy innych wyborów, spotkaliśmy na swojej drodze życiowej innych ludzi, a znane nam ważne dla świata wydarzenia potoczyły się zupełnie inaczej, fascynuje. Głównym założeniem modelu równoległych wszechświatów jest istnienie światów, które są realizacją wszelakich możliwych alternatyw mogących powstać w przeszłości oraz przyszłości.
Teoria MIW (Many-Interacting Worlds) mówi, że owe światy mogą na siebie oddziaływać na poziomie kwantowym, gdzie mają miejsce zjawiska wykraczające poza logiczne zrozumienie oraz ciąg przyczynowo – skutkowy (w skali makro w znanym nam świecie te same zjawiska nie powinny mieć miejsca). Praca ta składa się z makiety przedstawiającej dwa
pomieszczenia połączone ścianką z wbudowanym lustrem weneckim.