STADIUM 2

z cyklu Pod lupą

autor: Marzena Palka

Stadium jest cyklem malarskim składającym się obecnie z trzech prac, jednak wciąż uzupełnianym i rozrastającym się o kolejne obrazy. Głównym założeniem tego działania malarskiego jest próba ukazania różnorodności zieleni, która jest symbolem natury, a więc otaczającego nas świata oraz etapów występujących w przyrodzie, a co za tym idzie i w naszym życiu. 

Obraz Stadium 2, funkcjonujący także pod nazwą Przemiana jest obiektem o niewielkich rozmiarach (17 x 21,8 cm) wykonanym z drewna i kleju, namalowanym na tablicy malarskiej w technice akrylowej. Wchodził on w skład wystawy pokonkursowej Zakłócenia-Umwelt, gdzie po raz pierwszy można było go zobaczyć w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie w 2017 roku.

Weźmy go zatem „pod lupę”…

Stadium 2; obiekt (drewno, tablica malarska, akryl, klej na gorąco); 17 x 21,8 cm; 2017

…na obrazie-obiekcie możemy zauważyć trwające przekształcanie, przeobrażanie się jako zjawisko charakteryzujące każdą istotę. W całej pracy pojawia się wspomniana wcześniej symboliczność zieleni, która kojarzona jest z naturą, życiem, ale i niestabilnością czy losowością. 

Zastaną sytuację możemy rozumieć dwojako – z jednej strony jako próbę wydostania się obrazu poza ograniczające go ramy, która może być cudownym przeistoczeniem się larwy w motyla, bądź jako wewnętrzne zmagania prowadzące do całkowitej destrukcji…

Sposób w jaki „przeczytamy” to co widzimy zależy od nas. To co wydarzy się za moment nie jest nam znane i nigdy nie będzie, gdyż widocznym jest tylko chwila „ta” – etap – zatem to nasze odczucia, emocje i sytuacja w jakiej my sami obecnie jesteśmy będzie rzutować na rodzące się pytanie: czy będzie to przemiana w piękniejszą, doskonalszą formę, czy może samozniszczenie?